Verksamhet Medlemskap Styrelsen
Kalendarium Kontakt Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92
info@tmv.a.se

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Om du har några frågor, förslag eller andra synpunkter på vänföreningen,
ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Tekniska Museets Vänners styrelse

Ordförande Karsten Larsen Tel. 0705-93 47 44
Vice ordförande Bengt Telland Tel. 08-96 41 86
Sekreterare Karin Bredenberg
Skattmästare Per Wedin
Programutskottet
Ordförande
Johan Sundberg
Styrelseledamot utsedd
av Tekniska museet
Peter Skogh Tel.(arb.): 08-450 5658
Ledamot Erik Prisell Tel. 0706-82 42 93
Ledamot Karin Egeld Tel. 08-777 7587(h),
070-228 2948, 08-5003 4252(l)
Ledamot Lou Cedervall
Suppleant (TM) Åsa Marnell Tel. 08-1214 8690(h),
073-360 8217, 08-450 5755(a)

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2010.