Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92
info@tmv.a.se

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Om du har några frågor, förslag eller andra synpunkter på vänföreningen,
ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Tekniska Museets Vänners styrelse

Ordförande Karsten Larsen Tel. 0705-93 47 44
Vice ordförande Bengt Telland Tel. 08-96 41 86
Sekreterare Karin Bredenberg
Skattmästare Per Wedin
Programutskottet
Ordförande
Johan Sundberg
Styrelseledamot utsedd
av Tekniska museet
Peter Skogh Tel.(arb.): 08-450 5658
Ledamot Erik Prisell Tel. 0706-82 42 93
Ledamot Karin Egeld Tel. 08-777 7587(h),
070-228 2948, 08-5003 4252(l)
Ledamot Lou Cedervall
Suppleant (TM) Åsa Marnell Tel. 08-1214 8690(h),
073-360 8217, 08-450 5755(a)

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2010.