Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92
info@tmv.a.se

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

TMV genomförde hösten 2003 en enkät som besvarades av 260 medlemmar. En sammanställning av svaren och synpunkter som kom fram kan du läsa här.

Det är fortsatt viktigt att utveckla TMV:s verksamhet och de viktigaste synpunkterna på hur det ska göras är våra medlemmars. Därför vill vi gärna ha din hjälp. Vi välkomnar synpunkter, frågor, förslag, kommentarer och tips från Dig. Säg vad Du tycker om våra aktiviteter och vår webbplats. Också andra synpunkter är välkomna. Tipsa oss om program, möjligheter till samarbete med andra likasinnade föreningar eller organisationer och länkar till intressanta webbplatser.

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
Mobil:
E-postadress:
Mina kommentarer:
 

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2010.